Beth yw 'Myfyrio'?

Mae cynllun Myfyrio yn cynnig cymorth i fenywod y mae eu plant wedi'u mabwysiadu neu eu maethu.  Mae'n ceisio eu helpu wrth i'w hamgylchiadau newid, ac yn eu cefnogi wrth iddynt ddewis dyfodol cadarnhaol.  Mae taith bob menyw'n wahanol, a chyda chymorth a dealltwriaeth gallant addasu eu rôl ar adegau gwahanol yn ystod y daith honno.

Pwy gaiff atgyfeirio rhywun i'r gwasanaeth?

 • Yr unigolyn ei hun

 • Gweithiwr Cymdeithasol

 • Ymarferydd Iechyd, megis meddyg teulu neu nyrs

 • Gweithiwr Cymorth

 • Aelod o'r teulu

 

Mae ymarferwyr y cynllun 'Myfyrio' yn cynorthwyo ac yn grymuso menywod i wneud gwell dewisiadau, i fynd i'r afael â phroblemau cyfredol a hanesyddol, ac i greu dyfodol amgen. 

Seiliau'r hyn a wnawn yw:

 

 • Empathi

 • Parch

 • Gwybodaeth

 • Dealltwriaeth

 • Gwrando gweithgar

 • Cyfathrebu diffuant

 

Beth sydd ar gynnig?

 

Natur y gwasanaeth yw cymorth unigol a allai gynnwys:

 

 • Adeiladu gwydnwch emosiynol

 • Gwella hyder a hunan-barch

 • Datblygu rhwydweithiau cymdeithasol

 • Cymorth i fynd i adolygiadau plant sy'n derbyn gofal

 • Cymorth i fynd i apwyntiadau ynghylch iechyd

 • Iechyd rhywiol a chyngor atal cenhedlu

 • Diogelwch

 • Sgiliau Bywyd

 • Mynediad at gyfleusterau ac adnoddau yn y gymuned

 • Cefnogi ymweliadau cyswllt

 • Cymorth i fynd i'r llys a chyfarfodydd ynghylch materion cyfreithiol

   

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r timoedd:

 

 

Gwasanaeth Sir Gaerfyrddin – Catriona Houston

ReflectCarmarthenshire@actionforchildren.org.uk 

01554 745150

 

Gwasanaeth Powys – Charlotte Price

Reflectpowys@actionforchildren.org.uk

01686 628678

 

Gwasanaeth Sir Benfro – Georgina Haldane

ReflectPembrokeshire@actionforchildren.org.uk

01437 761330

 

Gwasanaeth Ceredigion – Georgina Haldane

ReflectCeredigion@actionforchildren.org.uk

01437 761330

Myfyrio